HTML weather
YoWindow.com yr.no
datporc.com Copyright © 2012

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ

2011-2012 ուս.տարվանից գործում է մագիստրատուրա իրավագետ դատական փորձագետ մասնագիտությամբ:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Դիմորդների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ իրավագետ,դատական փորձագետ մասնագիտությամբ:Ուսման տևողությունը բակալավրի կրթական ծրագրով առկա բաժնում`4 տարի,հեռակա բաժնում`5 տարի,մագիստրոսի կրթական ծրագրով`2 տարի:

 
Քննական առարկաներն են՝ 
1. Հայոց պատմություն
2.Հայոց լեզու
3.Օտար լեզու 

Եթե ​​ռադիոն չի աշխատում, խնդրում ենք բեռնել եւ տեղադրել
wmpfirefoxplugin