HTML weather
YoWindow.com yr.no
datporc.com Copyright © 2012

        Ուսումնական մաս`

1.      Ուս. գծով փոխտնօրեն` Միքայել Արմենակի  Գրիգորյան                                                        
2.      Ուսումնական  մասի վարիչ Ելենա Արմենակի  Բադալյան
3.      Մեթոդիստ Վարդենիկ Երվանդի  Թովմասովա

Պրոֆոսորադասախոսական կազմ

3 ակադեմիկոս, 3 պրոֆեսոր, 9 դոցենտ, 23 գիտությունների թեկնածու և դոկտոր

Ուս. խորհրդ

Ուս. խորհրդի նախագահ`  Սուսաննա Արշակի Թադևոսյան

Ամբիոններ`

1.      Հասարակագիտական և սոցիալ-տնտեսական ամբիոն, ամբիոնի վարիչ փ.գ.թ. դոցենտ Ս. Հակոբյան
2.      Ընդհանուր մասնագիտական առարկաների ամբիոն` վարիչ,  ի.գ.թ., դոցենտ Ա. Ալեքսանյան
3.      Հատուկ մասնագիտացված առարկաների ամբիոն` ամբիոնի վարիչ արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական, գոնորալ-մայոր Ա. Սահակյան

Ընդունելություն`

1.      հայ ժողովրդի պատմություն
2.      Հայոց լեզու (գրավոր)
3.      Օտար լեզու

Մագիստրատուրա

2011-2012 ուս.տարվանից գործում է մագիստրատուրա իրավագետ դատական փորձագետ մասնագիտությամբ

Ընդունելություն

Երևանի դատական փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտի շրջանավարտները ընդունվում են հարցազրույցով, իսկ այլ բուհերի շրջանավարտները հանձնում են քննություններ` Քրեագիտություն, քրեական դատավարություն առարկաներից:

Եթե ​​ռադիոն չի աշխատում, խնդրում ենք բեռնել եւ տեղադրել
wmpfirefoxplugin