HTML weather
YoWindow.com yr.no
datporc.com Copyright © 2012
                                                                                                           

Ուսուցման ձևերը

Ուսուցման ձևերը`առկա (ստացիոնար) և հեռակա
Ինստիտուտի  բակալավրիատում և մագիստրատուրայում  ներկայումս սովորում են  շուրջ 400
(չորս հարյուր) ուսանոնղներ:

Ինստիտուտի առջև խնդիր է դրված  ապահովել կրթության մատչելիությունը և հասանելիությունը հասարակության տարբեր խավերի, այդ թվում սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու հնարավորություն, կրթության կազմակերպման թափանցիկությունը և որակի ապահովումը: Ի տարբերություն մյուս բուհերի` ինստիտուտում տարեկան ուսման վարձը համեմատաբար ցածր է` այն կազմում է ընդամենը      228.000 դրամ: 

                                                                                                                       
Եթե ​​ռադիոն չի աշխատում, խնդրում ենք բեռնել եւ տեղադրել
wmpfirefoxplugin